Home

Eenboodschapvooronzeklanten,leveranciersenandererelaties:

Wezijntoegewijdaanhetbiedenvaneenveiligewerkplekvooralonzemedewerkers,aannemersenbezoekersvanonzevestigingen.Hoewelwebeperktzijninpersoonlijkeontmoetingenenreizen,zijnweeromuvandiensttezijn.

NamensiedereenbijBodycotewillenweonsbedankenvooruwsteunenbegriptijdensennadezeuitdagendetijden.Alsuvragenheeftoveronzeactiviteiten,neemdancontactmetonsop:xvwwtxp@126.com

BijBodycotezijnonzetopprioriteitenhetverzekerenvanhetwelzijnvanallemedewerkersenhetbiedenvanondersteuningaanonzeklanten.DeinstallatiesvanBodycotezijninbedrijfenhebbendecapaciteitomuwwarmtebehandelingsbehoeftenteondersteunen.

COVID-19

Ander nieuws